பேட்ட படம் என்றும் என் நினைவை விட்டு நீங்காது: மனம் திறக்கிறார் கார்த்திக் சுப்பராஜ்

பேட்ட படம் என்றும் என் நினைவை விட்டு நீங்காது: மனம் திறக்கிறார் கார்த்திக் சுப்பராஜ்
பேட்ட படம் குறித்தும், ரஜினிகாந்துடன் பணியாற்றிய விதம் பற்றியும் கார்த்தி சுப்புராஜ் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிடம் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். அதில் பேட்ட படம் எனது மனம்விட்டு நீங்காது என்று தெரிவித்துள்ளார்.