தமிழ் படங்களுக்கு ஆப்பு வச்ச கேரளா: புதிய படங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிப்பு!

தமிழ் படங்களுக்கு ஆப்பு வச்ச கேரளா: புதிய படங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிப்பு!
தயாரிப்பாளர் சங்கம் வைத்துள்ள கோரிக்கைகளை ஏற்று கேரளாவில் தமிழ் படங்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு வித்திக்கப்படவுள்ளது.