அசுரனில் இரட்டை வேடத்தில் அசத்தும் தனுஷ்

அசுரனில் இரட்டை வேடத்தில் அசத்தும் தனுஷ்
...