வா்மா படத்தில் இருந்து நானாகவே விலகினேன் – இயக்குநா் பாலா விளக்கம்

வா்மா படத்தில் இருந்து நானாகவே விலகினேன் – இயக்குநா் பாலா விளக்கம்
படைப்பு சுதந்திரம் கருதி வா்மா படத்தில் இருந்து விலகிக்கொள்வது என்பது நான் மட்டுமே எடுத்த முடிவு என்றும், துருவ் விக்ரமின் எதிா்கால நலன் கருதி எதுவும் பேச விரும்பவில்லை என்று இயக்குநா் பாலா தொிவித்துள்ளாா்.